Copyright

Palun lugege enne selle veebilehe (edaspidi "koduleht") kasutamist kasutustingimusi (edaspidi "tingimused"). 

Kasutades MTÜ Tartu Karaokeklubi (edaspidi "TKK") kodulehte, nõustute järgmiste tingimustega:

Piiratud kasutusõigused

 • Kodulehe kogu sisu või selle osa taasesitamine, üleviimine, levitamine või salvestamine ilma TKK eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.
 • Avaldatud materjalide kasutamiseks pöörduge palun aadressil info[ät]kannuklubi.org
 • Sisu muutmine on keelatud. Väljavõtteid kodulehelt on siiski lubatud oma arvutisse salvestada või välja trükkida ainult isiklikuks kasutamiseks.
 • Pressiteadete ja muude avalikuna klassifitseeritud dokumentide kasutamine on avalikus suhtluses lubatud tingimusel, et on märgitud ära ka info allikana TKK.

Garantiide mitteandmine


 • Kodulehe sisu on esitatud „sellisena nagu see on“ ning TKK ei vastuta jooksvalt kodulehel esitatud andmete (karaokekalendri sündmused, uudistes viidatud tegevuste jne) täpsuse, korrektsuse, usaldusväärsuse ega muu sisu eest.
 • TKK ei garanteeri, et tema koduleht või seda majutavad serverid on vabad vigadest, viirustest või muudest kahjulikest komponentidest.
 • TKK ei garanteeri kodulehe tõrgeteta töötamist ning jätab endale õiguse igal ajal muuta või eemaldada juurdepääsu koduleheküljele.

Kaubamärgid

 • Koduleht sisaldab logosid, tootenimetusi ja muid identifitseerivaid sümboleid, mis on otseselt või kaudselt TKK kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.
 • Koduleht võib sisaldada ka kaubamärke või registreeritud kaubamärke, mis on kolmandate isikute omanduses. Selliste kaubamärkide igasugune volitamata kasutamine on rangelt keelatud.

Lingid kolmandate isikute kodulehtedele

 • TKK ei võta mingit vastutust materjalide eest, mis on loodud või avaldatud kolmandate isikute kodulehtedel, millele on link käesoleval kodulehel. Selliste linkide olemasolu ei näita heakskiitu ega kinnitust viidatud kodulehetedel olevale materjalile.

Vastutus

 • Mingil juhul ei saa TKK pidada vastutavaks mistahes kahjude eest, mis võivad tuleneda kodulehe sisu kasutamisest või võimetusest seda kasutada.

Kõigi küsimustega palume pöörduda TKK poole aadressil info[ät]kannuklubi.org